Jordbruk

Jordbruk

Många sjukdomar kan förebyggas med hälsosam mat. Därför hjälper Mercy Ships jordbrukare i de fattigaste länderna att öka utbytet och kvaliteten på jordbruket och på så sätt förbättra livsmedelsförsörjningen. Kursen består av en teoretisk del, en del om livsmedelsvetenskap och slutligen praktisk erfarenhet på området. Vi är fast beslutna att satsa på hållbart familjejordbruk och vill motverka användning av dyrt bekämpningsmedel och gödningsmedel. Målet är en bättre avkastning och förbättrad hälsa för bönderna, deras familjer och samhällen.

Vi utbildar människor så att de till exempel kan göra sin egen yoghurt och mangosylt samt inrätta en liten affär med sina produkter. Kursen varar ca 20 veckor och är utformad för att också ge kunskap och utbilda andra. Så omvandlas hela byar och allt större områden.