Svenska frivilliga

Fler volontärer reser med Mercy Ships

Under flera år har engagemanget välgörenhetsorganisationer ökat i Sverige, 2016 skänkte 7 av 10 svenskar till välgörenhet.

Läs mer